Trappensteekwagen
 

m/2 5-wielige sterwiel

Treppenkarre 1, kleine Schaufel
Trappensteekwagen 1,
kleine Schop


Treppenkarre 1, große Schaufel
Trappensteekwagen 1,
grote Schop


Treppenkarre 2, kleine Schaufel
Trappensteekwagen 2,
kleine Schop
Alu-Treppenkarre 1, kleine Schaufel
Alu-Trappensteekwagen 1,
kleine SchopAlu-Treppenkarre 1, große Schaufel
Alu-Trappensteekwagen 1,
grote SchopAlu-Treppenkarre 2 kleine Schaufel
Alu-Trappensteekwagen 2
kleine Schop

m/2 3-wielige sterwiel

Treppenkarre 1, kleine Schaufel
Trappensteekwagen 1,
kleine Schop


Treppenkarre 1, große Schaufel
Trappensteekwagen 1,
grote SchopTreppenkarre 2, kleine Schaufel
Trappensteekwagen 2,
kleine Schop
Alu-Treppenkarre 1, kleine Schaufel
Alu-Trappensteekwagen 1,
kleine Schop


Alu-Treppenkarre 1, große Schaufel
Alu-Trappensteekwagen 1,
grote SchopAlu-Treppenkarre 2, kleine Schaufel
Alu-Trappensteekwagen 2,
kleine Schop